WhatsApp: 9602 5125
WeChat: wechat
    Click to View Picture
地 址: 九龍尖沙嘴廣東道5號
海港城海洋中心13樓1326-27室
電 話: 2110 4760 / 2110 4761
傳 真: 2110 4765
電 郵: info@zenithmc.com.hk
診症時間:
(敬請預約)
星期一至六
逢星期日及工作假期休息
     
     
地 址: 新界沙田石門安群街3號京瑞廣場1期19樓C室(港鐵石門站C出口)
電 話: 2155 2871 / 2155 2872
傳 真: 2155 2874
電 郵: info@zenithmc.com.hk
診症時間:
(敬請預約)
星期一至六
逢星期日及工作假期休息