doctor img

孫錫鴻醫生

專業資格

香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院榮授院士

香港婦產科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (婦產科)

香港中文大學流行病學與生物統計學理學碩士

英國皇家婦產科學院母胎醫學分科認可証書

溝通語言

廣東話, 英語, 國語

可駐診醫院

香港浸信會醫院, 聖德肋撒醫院, 養和醫院, 聖保祿醫院, 嘉諾撒醫院, 港怡醫院, 寶血醫院(明愛), 播道醫院, 明德國際醫院, 香港港安醫院, 荃灣港安醫院

聯絡方式

電話: 2110 4760 傳真: 2110 4765
傳呼: 7222 1682
電郵: drsuen@zenithmc.com.hk