Zenith Medical Centre

doctor img

松園知子醫生

專業資格

香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院院士
香港婦產科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (婦產科)
香港婦產科學院婦科腫瘤分科認可証書
香港大學名譽臨床助理教授

溝通語言

廣東話, 英語, 國語

可駐診醫院

香港浸信會醫院, 聖德肋撒醫院, 養和醫院, 聖保祿醫院, 嘉諾撒醫院, 港怡醫院, 寶血醫院(明愛), 播道醫院, 明德國際醫院, 香港港安醫院, 荃灣港安醫院, 仁安醫院

聯絡方式

電話: 2110 4760 / 2110 4761 傳真: 2110 4765
電郵: drtomoko@zenithmc.com.hk